loadingimg

Wczytuję dane...
Kategorie
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMERICANOS

 

§ 1   REGULACJE WSTĘPNE 

Sklep Internetowy, działający pod adresem www.americanos.pl prowadzony jest przez: STYLLOVE Małgorzata Nowakowska (dalej: Sprzedawca), wpisaną do ewidencji działąlności gospodarczej , umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem americanos.pl

§ 2   SŁOWNIK POJĘĆ 

         1. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.americanos.pl

 1. Klient/ Zamawiający - każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).
 3. Regulamin - niniejszy regulamin.
 4. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odzież oraz inne akcesoria.
 5. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 3   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.americanos.pl w zakładce Regulamin.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4    SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

2.    Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.americanos.pl 

   można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 1. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 2. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
 3. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Sklepie.
 4. Zakupy w sklepie internetowym AMERICANOS mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie americanos.pl, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.
 5. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014, poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.
 6. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Americanos.
 7. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze (za pobraniem) następuje po przyjęciu go przez pracownika Sklepu, natomiast realizacja zamówień płatnych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu Pay U - po zaksięgowaniu wpłaty. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy (tak przy płatności za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania wpłaty (tak przy płatności przelewem lub przy wykorzystaniu systemy Pay U).
 8. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 9. Zamówienia raz skompletowanego nie można cofnąć z realizacji.
 10. Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności zawierający błędny adres e-mail, numer telefonu), może zostać przez Sprzedawcę odrzucony. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
 11. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmuje decyzję dotyczącą sposobu realizacji zamówienia (wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja bądź anulowanie zamówienia).
 12. We wszelkich akcjach promocyjnych i wyprzedażach ilość dostępnych towarów jest ograniczona, a realizacja zamówień przebiega według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 13. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 14. Do każdego zamówienia standardowo wystawiany jest paragon fiskalny. 
 15. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia paragonu (lub faktury – na życzenie)  bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu (w koszyku) do momentu wysłania zamówienia.
 2. Klient może wycofać złożone zamówienie (skasować zawartość koszyka) w całości do momentu jego wysłania.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia bez podawania przyczyny.
 4. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 § 5   CENY 

 1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i wyrażonymi w polskich złotych.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po przejściu do kasy oraz wyborze formy dostawy zamówienia i sposobu płatności.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie, przeprowadzania i odwoływania wszelakich akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian. 

 § 6    SPOSOBY I KOSZT WYSYŁKI 

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na adres wskazany w zamówieniu.
 2. Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską lub Inpost . 
 3. Do wartości zamówienia doliczany jest ewentualny koszt przesyłki pokrywany przez Klienta.
 4. Koszt wysyłki zależy od kwoty zamówienia:

§ 7   TERMIN REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIEŃ 

 1. Przewidywany termin wysyłki zamówienia wynosi 2-3 dni robocze. Jest to czas potrzebny na skompletowanie zamówienia i jego spakowanie . Czas ten może ulec zmianie, o czym Klient będzie informowany.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 § 8   FORMY PŁATNOŚCI

 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w MBanku.

2 gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera, 

§ 9   REKLAMACJE

1.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

 1. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne oraz fabrycznie nowe.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres:  

STYLLOVE MAŁGORZATA NOWAKOWSKA, UL WIEJSKA 15, 09-130 BABOSZEWO

 1. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Formularz reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 10   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się jednym z 2 wzorów oświadczenia, które stanowią załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Regulaminu. Załączone wzory Oświadczenia nie są obowiązkowe.

3.      Konsument zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy. Jeżeli Konsument nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w pkt 2.

4.      Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób.

5.      Konsument, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy

6.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 11   IX. Administrator Danych

1.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj.Małgorzata Nowakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STYLLOVE MAŁGORZATA NOWAKOWSKA, UL. WIEJSKA 15, 09-130 BABOSZEWO, NIP 5671825718, REGON 381621646,.

1.2. Cele i czas przetwarzania

1.2.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu: a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń; b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego; d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

1.3. Odbiorcy danych

1.3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.: a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

1.4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

1.4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

1.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.

1. Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobą trzecim.

2. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

3. Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego AMERICANOS, oraz każdy Klient, który ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi. 

§ 12    BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 Komunikacja między komputerem Klienta a serwerem Sklepu odbywa się w sposób wykorzystujący najbezpieczniejszy mechanizm ochrony przekazywania danych - protokół SSL. 

§ 13    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.americanos.pl.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.